Santu Antiogu

Santu Antiogu: atitidu po su Pranu Sulcis

Un’acumpàngiu de desempreaus cun d-unu baulu in conca po denuntziari su sciarrocu de su Pranu Sulcis e un’assemblea cun is sindigus po chistionari de is problemas, de is dibatas tambeni obertas e po cuncordari sa mobilitada generali de acabu gennàrgiu.

Custa s’acontessida apariciada ariseru a mericeddu in Santu Antiogu de una cuarantena de desempreaus, acumpàngiaus de su sindacau Cisl.

S’acumpàngiu partiu de pratza Sandru Pertini, innui faint su mercau, at gruxau su tzentru po nci lompiri in pratza Munitzìpiu.

Craru su papereddu asuba de su baulu: “Est fartau a s’amori de su populu de su Sulcis-Igrèsienti su Pranu Sulcis.

Dd’annuntziant is operajus, is artesanus, sa sotziedadi totu, is imprendidoris e dònnia partida iva.

S’interru s’at a fai a coitu cun sa mòvida de totu su logu”.

S’acumpàngiu at caminau finas a s’aposentu de su Cuntzillu innui ant fatu s’assemblea cun is sindigus de Santu Antiogu e Perdaxus, is rapresentantis de sa Cisl e is comitaus de Carbònia, Santu Antiogu e Igrèsias.

Cenàbura, 15 de gennàrgiu, s’atobiu de serrada in Igrèsias, a is 17, in su Tzentru Culturali de bia Cattaneo.

Vedi anche: YouTube \ Facebook \ Streaming TV

Santu Antiogu

Add your comment

Your email address will not be published.