Tag: Asl7

asl7

Asl7: presentau Portali Medicudigitali.it

Asl7: presentau Portali Medicudigitali.it Dd’ant presentau ariseru a mèngianu in Igrèsias, ananti de is cumissàrius straordinàrius de is Asl e de su Dirigidori Generali de s’Assessorau a sa Sanidadi, su Portali Mèdicudigitali.it. DD’at postu a disponimentu sa sotziedadi de servìtzius Marno, esperta in guvernu de documentus e in su manigiu de datus potecàrius a profetu […]

Read More
asl7

Ticket Sanitàriu, pòlemica asuba possibili introdusida

Ticket Sanitàriu Ticket Sanitàriu, pòlemica asuba possibili introdusida   Sindacaus e aposta in Cuntzillu Regionali contras a s’ipotesi de torrai a introdusi su ticket sanitàriu in Sardìnnia. Consecuèntzia possibili de su pranu comunicau de sa Giunta po apranai su gastu sanitàriu foras de contu chi po su 2015 anca est de 400 milionis de èurus. […]

Read More
asl7

Asl7: sena dotoris po abisìtas geriatricas

Asl7 Asl7: sena dotoris po abisìtas geriatricas Prus de 200 dimandas de abisìta geriatrica funt in fundu de is calàscius de Asl7 de Carbònia ca  po farta de dotoris geriatras no si podint fai. Custu cantu denuntziat su coordinadori de Fortza Itàlia Niatziu Locci, chi ddu bit che a un’àteru esempru de cumenti cunsideret sa […]

Read More
Asl7

Asl7: lòmpint in su Sulcis is “Domus de sa Saludi”

Asl7 Asl7: lòmpint in su Sulcis is “Domus de sa Saludi” Ant a cumentzai cras is atòbius de sindigus, aministradoris, operadoris sanitàrius e sotzialis, voluntàrius e tzitadinus po dibati fainas e intentus de is Domus de sa Saludi in cuàturu comunus de su Sulcis. Su primu atòbiu at a essi su 4 de paschixedda in […]

Read More